Nuorten eli 17-23- vuotiaiden psykoterapiaryhmä

Kyseessä on nuorille eli 17-23- vuotialle, suunnattu, täydentyvä psykoterapiaryhmä

Ryhmä on suunnattu nuorille, joilla on masennusta, ahdistuneisuutta, jännittämistä, paniikkihäiriöitä ja/tai joilla on sosiaalisten tilanteiden pelkoa, tai pulmia ihmissuhteissa. Viitekehyksenä on integratiivinen psykoterapia, joka koostuu pääosin psykodynaamisen ja kognitiivisen psykoterapian elementeistä. Ryhmä on luottamuksellinen ja siihen liittyy salassapidon velvoite koskien sekä ohjaajaa että osallistujia. Hoidon onnistuminen edellyttää terapiaan hakeutuvalta halukkuutta puhua puhua itsestään, elämästään, ihmissuhteistaan ja ongelmistaan. Terapian onnistumista edesauttaa myös ryhmäläisen kyky kuunnella muita, antaa palautetta ja samalla tarkastella omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
 
Ryhmä toimii koulutetun psykoterapeutin johdolla ja tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin omien asioiden läpikäymiseen. Tutkimuksissa on todettu, että terapiaryhmillä on parantavia ja terapeuttisia vaikutuksia:  jo pelkästään samankaltaisia asioita kokeneiden henkilöiden kanssa jaetut kokemukset, ryhmästä saatu ymmärrys ja tuki saattavat johtaa merkittäviin muutoksiin ryhmäläisen elämässä. 

Ryhmä kokoontuu Helsingissä, Helsinginkatu 34 C 43, torstaisin klo 15.30-17. Tauot ovat koulun lomaviikkoina.

Ryhmäterapian hinta n 90 euroa/1,5h. 
Jos asiakas saa Kelan harkinnanvaraista psykoterapian kuntoutustukea, omavastuu on vain 5,90 euroa/ kerta. Kuntoutustuki edellyttää psykiatrin lausuntoa. Omakustanteinen  hinta on 60 e/kerta.

Ryhmään valitaan jäsenet 1-2 yksilöhaastattelun perusteella. Haastattelun hinta on 60 euroa.Haastattelussa voidaan puolin ja toisin arvoioida onnistumiset hoidolle, eikä käynti ole sitova kummankaan osalta.