Työnohjaus

Työnohjaus on luottamuksellista yksilö- tai pienryhmätoimintaa työntekijöille tai esimiehille. Ohjaus on keskusteluun perustuvaa kokemuksellista oppimista ja uuden oivaltamista. Työnohjauksen tehtävänä on auttaa jaksamaan työssä sekä kehittyä työntekijänä.

Työnohjaus on prosessiluonteista, vuorovaikutuksellista ja ammatillista tukea, jonka avulla parannetaan työn laatua, vahvistetaan työntekijän hyvinvointia ja voimavaroja. Ohjausprosessin aikana keskitytään mm. omaan ammattirooliin ja sen vaatimusten tarkasteluun, yhteistyösuhteiden kehittämiseen, haasteellisten asiakas- tai työtilanteiden purkamiseen, ongelmanratkaisuihin ja omista voimavaroista huolehtimiseen.