Psykoterapia

Psykoterapia sopii kaikille, jotka haluavat tarkastella elämänsä ristiriitoja ja solmukohtia. Terapiasta on usein apua silloin, kun elämää alkavat haitata erilaiset oireet, jolloin elämä ei ole enää hyvää eikä tyydyttävää. Terapiaan hakeudutaan usein masennuksen, pelkojen ja ihmissuhdeongelmien takia sekä elämän kriisitilanteissa. Terapian tavoitteena on itseymmärryksen ja psyykkisen eheyden lisääminen sekä omien voimavarojen ja elämänhallinnan tunteen vahvistuminen.

Psykoterapia on koulutettujen ja Valviran hyväksymien ammattilaisten toimintaa, jota ohjaavat asiakastyötä ja potilastyötä koskevat lait, asetukset ja ammattikäytäntöjen eettiset periaatteet.

Milloin psykoterapiaa tarvitaan?

Ihmisen elämässä on monia tilanteita, jolloin voimavarat ja jaksaminen ovat koetuksella. Meitä voivat kohdata työhön liittyvät ongelmat, uupumus, masennus, parisuhderistiriidat ja erot, uusperheeseen tai lasten odotukseen, synnytykseen ja kasvatukseen liittyvät haasteet, perheenjäsenen tai läheisen vakavat traumat, sairastuminen tai kuolema tai läheisen häiriökäyttäytyminen.

Näistä tilanteista sinun ja läheistesi ei tarvitse selvitä yksin. Ulkopuolisen keskusteluavun tuella pääset elämässä eteenpäin.

Kelan tukema terapia

Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16-67-vuotiaille. Alle 16-vuotiaiden terapiasta vastaa julkinen terveydenhuolto.

Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Kelan psykoterapiakorvaus

Kelan kuntoutushakemus