NUORTEN AIKUISTEN PSYKOTERAPIARYHMÄ

Kyseessä on nuorille aikuisille suunnattu, täydentyvä psykoterapiaryhmä.

Ryhmä on suunnattu nuorille aikuisille, jotka kärsivät masennuksesta, ahdistuksesta, jännittämisestä, työuupumuksesta, paniikkihäiriöistä. sosiaalisesta ahdistuneisuudesta ja/tai joilla on pulmia ihmissuhteissa. Ryhmässä voi jatkaa ,yhden, kahden tai lähes kolmen vuoden ajan.

Viitekehyksenä on integratiivinen psykoterapia, joka koostuu pääosin psykodynaamisen ja kognitiivisen psykoterapian elementeistä. Ryhmä on luottamuksellinen ja siihen liittyy salassapidon velvoite koskien sekä ohjaajaa että osallistujia. Hoidon onnistuminen edellyttää terapiaan hakeutuvalta halukkuutta puhua itsestään, elämästään, ihmissuhteistaan ja ongelmistaan. Terapian onnistumista edesauttaa myös ryhmäläisen kyky kuunnella muita, antaa palautetta ja samalla tarkastella omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Ryhmä toimii koulutetun psykoterapeutin johdolla ja tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin omien asioiden läpikäymiseen. Tutkimuksissa on todettu, että terapiaryhmillä on parantavia ja terapeuttisia vaikutuksia: jo pelkästään samankaltaisia asioita kokeneiden henkilöiden kanssa jaetut kokemukset, ryhmältä saatu ymmärrys ja tuki saattavat johtaa merkittäviin muutoksiin ryhmäläisen elämässä.


Ryhmä kokoontuu Helsingissä, Helsinginkatu 34 C 43, tiistaisin klo 16.30-18. Tauot ovat koulujen lomaviikkoina. 

Ryhmäterapian hinta on 90 €/ 1,5h. Jos asiakas saa Kelan harkinnanvaraista psykoterapian kuntoutustukea, omavastuu on 5,90 euroa/ kerta. Kuntoutustuki edellyttää psykiatrin lausuntoa

Omakustanteinen hinta on 60 e/kerta.


Ryhmään valitaan jäsenet yhden tai kahden terapiahaastattelun perusteella. Haastattelun hinta on 60 e. Haastattelussa voidaan puolin ja toisin arvioida edellytykset onnistuneelle hoidolle, eikä käynti ole sitova kummankaan osalta.