Tämä ryhmä on suunnattu erityisesti pienten lasten äideille sekä odottaville äideille, jotka haluavat pohtia oman hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen lisäksi oman äitiyden vahvuuksia ja haasteita yhdessä muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien naisten kanssa. Ryhmäterapian keinoin voidaan hoitaa mm. masennusta, ahdistuneisuutta, pakko-oireita tai- ajatuksia tai muuta psyykkistä problematiikkaa.


Ryhmä kokoontuu torstaisin klo 18.15 - 19.45 Helsingissä, Kumpulantie 7 A.


Jokainen ryhmään valituksi tullut sitoutuu puolen vuoden ajaksi viikoittaisiin ryhmätapaamisiin, kaikkiaan n. 20 kertaa/lukukausi. Ryhmässä on mahdollisuus jatkaa kolmen vuoden ajan. Ryhmä on täydentyvä. Viitekehyksenä on integratiivinen psykoterapia, joka koostuu pääosin psykodynaamisen ja kognitiivisen psykoterapian elementeistä.Ryhmä on luottamuksellinen ja siihen liittyy salassapidon velvoite koskien sekä ohjaajaa että osallistujia. Hoidon onnistuminen edellyttää terapiaan hakeutuvalta halukkuutta puhua itsestään, elämästään, ihmissuhteistaan ja ongelmistaan. Ryhmän jäseneltä toivotaan halukkuutta kuunnella muita, antaa palautetta ja samalla tarkastella omaa tapaansa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tavoitteena on mm. elämää häiritsevien oireiden helpottuminen, itsetuntemuksen ja oman elämän hallinnan lisääntyminen ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen.

Osallistumismaksu on 90 euroa kokoontumiskerralta, 1,5h. Kustannuksiin voi hakea Kelalta psykoterapian kuntoutustukea, jolloin omavastuu on 5,90 euroa/ryhmäkerta. Kuntoutustuen haku edellyttää lääkärin kirjoittamaa B-lausuntoa. Omakustanteinen hinta on 55 euroa. Ryhmään valinta tapahtuu yksilöhaastattelun (1-3 kertaa, 50 euroa/ kerta) perusteella. Haastattelussa voidaan puolin ja toisin arvioida edellytykset onnistuneelle hoidolle, ei käynti ole sitova.